Credit card fraud detection

Phát hiện gian lận bằng cách sử dụng AWS Sagemaker với các mô hình máy học (ML) và bộ dữ liệu mẫu về các giao dịch thẻ tín dụng để đào tạo mô hình nhận ra các hình thức lừa đảo, gian lận.

 

Xác định gian lận giao dịch thẻ tín dụng.

Xác định gian lận giao dịch thẻ tín dụng là rất quan trọng đối với các ngân hàng để bảo vệ khách hàng của họ khỏi gian lận thẻ, gây tổn thất về tài chính và uy tín. Xác định các giao dịch gian lận không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và nó có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian của kiểm toán viên để xác định các giao dịch đó và nó có thể trì hoãn việc thực hiện giao dịch bất kỳ mặt hàng nào mà chủ thế muốn mua.

Phát hiện gian lận bằng cách sử dụng AWS Sagemaker với các mô hình máy học (ML) và bộ dữ liệu mẫu về các giao dịch thẻ tín dụng để đào tạo mô hình nhận ra các hình thức lừa đảo, gian lận. Mô hình này có khả năng tự học, cho phép nó thích ứng với các mô hình lừa đảo mới, chưa được biết đến.

Triển khai mô hình

Bạn có thể sử dụng triển khai giải pháp này để tự động phát hiện hoạt động có khả năng gian lận và gắn cờ cho hoạt động đó để xem xét. Việc triển khai giải pháp khá linh hoạt và dễ dàng, bao gồm một tập dữ liệu mẫu nhưng bạn có thể sửa đổi, thay thế, ghép giải pháp để làm việc với tập dữ liệu hiện của bạn.

Kiến Trúc giải pháp

Kiến trúc giải pháp đề xuất sử dụng dịch vụ của Amazon Web Services như sau:

Vui lòng liên hệ đội ngũ TechX để có thêm thông tin chi tiết về giải pháp.

Close Bitnami banner
Bitnami