Phân tích dữ liệu Advance Data Analytics

“All revolutions are impossible until they happen, then they become inevitable”

Mọi sự cải cách đều là bất khả thi, cho tới khi chúng thực sẽ xảy ra. Khi đó, nó trở thành điều không thể tránh khỏi

Giá trị của dữ liệu

Dữ liệu là động lực của sự phát triển

Dữ liệu là một dạng tài sản giá trị gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp. Khi tiếp cận dữ liệu theo cách phù hợp, doanh nghiệp không chỉ có cái nhìn tổng quan nhất về tình hình kinh doanh, mà còn có cơ sở để hiện đại hóa văn hóa doanh nghiệp. Một doanh nghiệp hiện đại là doanh nghiệp luôn đưa ra những quyết định kinh doanh quan trọng dựa trên những báo cáo phân tích dữ liệu thời gian thực, và những mô hình dự đoán tối ưu.

Business Mornitoring​
Business Insights​
Business Transformation​

Khai thức giá trị thực của dữ liệu

Nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng dữ liệu

New analysis methods​

Các phương pháp phân tích dữ liệu mới nhất

Áp dụng những phương pháp phân tích hiện đại (Real-time, Batch, Machine Learning, v.v..) để nâng cao hiệu quả và độ chính xác

Multiple Data sources Integration​

Tích hợp dữ liệu đa nguồn

Xây dựng một nền tảng dữ liệu cá nhân hóa cho doanh nghiệp để tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau

Better decision making​

nâng cao chất lượng của các quyết định kinh doanh

Có cái nhìn tổng quan về chiến lược theo thời gian thực và thúc đẩy những hành động, quyết định đúng thời điểm

Capture new data source​ (Unstructured/Semi-structure)

Tạo những nguồn dữ liệu mới

Dễ dàng cho phép mở rộng trong tương lai mà không bị giới hạn về quy mô, nguồn và định dạng.

Tại sao lại là TechX

Dịch vụ phân tích dữ liệu

Chúng tôi làm gì

Dịch vụ Phân tích dữ liệu cao cấp

Data Examine​

Data Examine​

Data Lake Implementation​

Data Lake ​Implementation​

Successfully migrate infrastructure to AWS

Data Warehouse Migration​

Troubleshooting

Data Warehouse Modernization​

Advanced Analytics​ Customer Segmentation​

Advanced Analytics​ Customer Segmentation​

Advanced Analytics​ Personalize Model

Advanced Analytics​ Personalize Model

Advanced Analytics​ Churn Prediction

Advanced Analytics​ Churn Prediction

Data Governance ​

Data Governance ​

TechX is proud to be a trusted partner of Vietnam top businesses

OUR CUSTOMER

Phân tích dữ liệu nâng cao

toolkit chúng tôi thường sử dụng*

(*) Các công cụ và dịch vụ thực tế có thể đa dạng, được tùy chỉnh theo nhu cầu thực tế của khách hàng

GET IN TOUCH

Close Bitnami banner
Bitnami