Nâng cao năng lực chuyển
đổi điện toán đám mây

TechX là Đối tác đào tạo của AWS (ATP) vào năm 2020 và hành trình trở thành Trung tâm đào tạo điện toán đám mây (CCOE) hàng đầu tại Việt Nam với sứ mệnh “Nâng cao năng lực chuyển đổi số của bạn”.

Các Khóa học phổ biến

Cloud Practitioner Essentials

Nắm được tổng quan các khái niệm đám mây, dịch vụ AWS, bảo mật, kiến ​​trúc, chi phí và hỗ trợ.

Data Platform and BI System

Cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng để xử lý dữ liệu đồng thời tận dụng Cơ sở hạ tầng điện toán đám mây.

Big Data Processing and Machine Learning

Tìm hiểu sâu rộng về các nghiên cứu điển hình và các vấn đề được giải quyết bằng cách sử dụng Sức mạnh Điện toán Đám mây

Lộ trình đào tạo

Sales Specialist/ Business Analyst (BA)

Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về đám mây

Middle Manager (MM)

Học cách tư duy và kỹ năng theo các nguyên tắc cơ bản về đám mây

IT Project Manager

Cách tư duy nhanh nhẹn và quản lý dự án, bổ sung cho các nguyên tắc cơ bản về đám mây

Cloud SA

Học cách thiết kế các hệ thống có tính khả dụng cao

Cloud SA Pro

Học cách thiết kế các hệ thống có tính khả dụng cao ở cấp độ chuyên nghiệp

Cloud SysOps

Học cách tự động hóa các ứng dụng, mạng và hệ thống

Cloud Developer

Học cách phát triển các ứng dụng cho đám mây

Cloud DevOps

Tìm hiểu cách thiết kế, triển khai và quản lý hệ thống AWS Cloud

Cloud Sec

Tìm hiểu các quy trình và phương pháp hay nhất để bảo mật trên nền tảng AWS

Cloud Networking

Tìm hiểu các quy trình và phương pháp hay nhất cho mạng lưới AWS

Cloud DA

Học cách thiết kế, xây dựng, bảo mật và duy trì các giải pháp phân tích

Cloud ML

Tìm hiểu sâu về toán học, khoa học và thống kê đằng sau quy trình máy học

Our Mentors

AWS courses are taught by certified AWS Authorized Instructors (AAI) and experts with real-world experience on dates for your convenience. Our qualified trainer team is comprised of professionals and experts who have industry proven best practices that actually work on the cloud, on real projects that help our clients transform their digital business successfully

Close Bitnami banner
Bitnami